Back to List

Pater Jozef Bollen

Zutendaal 1895   Kananga 1943


Zuun 1915

Scheut 1923

 Congo: 1924
-
1943


Jozef Bollen was de eerste missionaris-scheutist uit Zutendaal. Hij werd in Stalken geboren. Terwijl zijn twee jongere broers en zijn zus schoolliepen of op de ouderlijke boerderij hielpen, studeerde Jozef aan aan het Sint-Jozefscollege in Hasselt. Na zijn humaniorastudies kreeg hij met steun van pastoor Vanroy de zegen van zijn ouders om naar Scheut te vertrekken. Na het afleggen van zijn geloften van zijn geloften in 1915, zijn werk als oorlogsbrancardier en zijn priesterwijding in Scheut op 23 september 1923, vertrok pater Bollen op 27 augustus 1924 naar congo. zijn moeder was net overleden.

In Tschumbe, zijn eerste missiepost, gaf hij les aan catechisten en vormde hij geloofsleraars, die later in de verafgelegen dorpen op hun beurt les gaven en de catechismus aanleerden. Pater Bollen zorgde voor het geestelijk welzijn van de gelovigen maar ook hun lichamelijk welvaren ging hem ter harte. Na een verblijf van meer dan twee jaar verhuisde pater Bollen naar de missiepost in Lubefu. Met een andere pater verzorgde hij er het bekeringswerk. Enige tijd later keerde hij terug naar Tsumbe waar de schoolbevolking ondertussen gegroeid was tot meer dan 400 leerlingen. Ook de vorming van geloofsleraars begon vorm te krijgen. Pater Bollen deed niet alleen geestelijk werk maar hij ging ook aan de slag als architect-metselaar en schrijnwerker.
-


Vertrek Pater Bollen in 1924 (Antwerpen)

In Lomembe bouwde hij met de dorpelingen een nieuwe school. Na een onafgebroken verblijf van 10 jaar in Congo, mocht pater Bollen in 1934 familie en kennissen in Zutendaal gaan bezoeken. Op 5 juli 1935 vertrok hij in Antwerpen per schip naar Luebo, zijn nieuwe missiepost in Congo. Zijn verblijf daar was echter van korte duur. De bisschop benoemde hem tot directeur van de school in Kananga, waar hij vanaf 1937 terechtkwam in een van de belangrijkste missieposten van de Kasaï. Daar stond hij niet alleen in voor het besturen van een school maar bouwde hij voor de 11.000 christenen ook een nieuwe kerk, een klooster voor de Zusters van Liefde en verschillende scholen.

Door het vele werk merkte pater Bollen weinig van de tweede wereldoorlog die ondertussen in Europa was uitgebroken. Toch had die oorlog een invloed op de missionarissen. Verschillende onder hen waren dringend toe aan een herstelperiode in Europa maar ze konden niet terugkeren om op krachten te komen. Ze stierven dan ook aan uitputting. Niet liet echter vermoeden dat ook pater Bollen hetzelfde zou overkomen. De struise en gezonde Jozef die van plan was om na het beëindigen van de oorlog in Zutendaal op verlof te komen, stierf in 1943 in Luluaburg (Kananga).
-

-Back to List