de Missies ~ Missiewerken ~ het Missieleven Algemeen ~ Wat is dat missioneren ~ ... of over de missiegedachte vanuit Zutendaal...Hier proberen we af een toe een nieuwe tekst te plaatsen en toe te voegen aan het lijstje van belangen van de missies, dit zowel Algemeen of met betrekking tot Zutendaal specifiek, ...

> hieronder een eerste beeld van het missieleven in het algemeen


1. Missie is wereldwijde verantwoordelijkheid, uitdragen van de boodschap van liefde, vrede en rechtvaardigheid. Verder kijken dan onze neus lang is. Niet alleen om onze kleine wereld bekommerd zijn maar wereldwijd leren denken, bidden, werken en meeleven.

2. Missie is zich inleven in een ander land, een ander continent, een andere cultuur, een andere taal leren, zich inleven in de situatie en leefwereld van die andere mensen, met begrip, maar vooral met liefde. De mensen graag zien, met hun lief en leed, hun mooie maar ook hun moeilijke kanten.

3. Met de mensen meeleven en samen met hen zoeken naar een betere wereld in heel kleine projecten en plannen. Zij zijn volwaardige partners in het missiewerk. Zoveel mogelijk van de mensen zelf laten komen, want het gaat over hun land en hun leven. Onze taak is alleen maar hen bewust maken van sommige problemen, hen ondersteunen, niet de baas spelen, maar hen laten groeien in leven en liefde. Dat kan de missionaris zelf ook deugd doen. Hij geeft veel, maar krijgt ook veel terug: vriendschap, verbondenheid, vreugde, samenwerking, voldoening in het werk, vertrouwen. De levensmoed van veel mensen in de derde wereld kan ons goed doen.

4. Missie is speciale aandacht hebben voor zwakken en armen in de maatschappij, gehandicapten, uitgestotenen en verwaarloosden, samen met hen zoeken naar een beter en menswaardig leven. Zo een beetje doen gelijk Jezus, geen wonderen of mirakelen maar kleine daden elke dag. In het evangelie vertelde Jezus ons het verhaal van de arme weduwe die naar de rechter stapt en opkomt voor haar rechter en zij doet dat met veel moed, durf en volharding. Jezus prijst haar om haar moed en sterkte, want zij blijft niet bij de pakken zitten.

5. Onze aandacht gaat altijd naar alle aspecten van het leven: globaal heet dat: gezondheid, en daarvoor hebben veel missionarissen en missiezusters heel mooi werk gedaan, een gezond leefmilieu, ontwikkeling, hygiëne, drinkbaar water, gezonde voeding, enz.

6. Het onderwijs heeft altijd veel aandacht gekregen: scholen bouwen, zoals zo velen van onze missiebroeders gedaan hebben, onderwijs organiseren, les geven, godsdienstlessen geven, de godsdienstige vorming van de jeugd, vorming van leerkrachten; enz.

7. Missie is ook bidden met de mensen dikwijls op hun eigen manier, volgens hun cultuur en gebruiken. Bidden tot God is belangrijk voor ons christenen. In het evangelie van vandaag zegt Jezus ons dat wij moeten bidden met dezelfde volharding als de weduwe. Wij weten dat de weduwe dikwijls in een moeilijke situatie verkeert en vooral in de derde wereld landen niet geacht wordt. Bidden is niet alleen smeken maar vooral gans ons leven in zijn handen leggen, dankend en verwonderd in het leven staan.