Back to List

Pater Harry Nijst

Zutendaal 1927   Kinshasa 1986


Loppem 1947

Leuven 1954

 Congo: 1958
-
1986


Een confrater schreef over pater Harry Nijst: “Vanuit de Zutendaalse Besmer trok hij naar Lanaken, waar hij Latijn... en fratsen leerde, om dan verder door de wereld te lopen als een Tijl Uilenspiegel”. Deze zinsnede typeert Harry volledig. Zijn confraters ontdekten al snel zijn zin voor humor. Ze leerden hem kennen als iemand die meesterlijk een gezellige sfeer kon scheppen. Na zijn priesterwijding in 1954 bleef de jeugdwerking zijn terrein. Ook dat typeerde hem. Hij had gedurende twee jaar ten dienste gestaan van het college in Tervuren. Tijdens zijn theologiejaren was hij aalmoezenier van de Chirojeugd geweest, waarna hij zich inzette voor het jongenstehuis in Opdorp. In 1958 trok hij naar Congo, waar hij in Kisangani eerst benoemd werd aan het college en daarna aan de normaalschool in Sint-Gabriël. Nog later stond hij als prefect aan het roer van het Maële-instituut, een secundaire school die plaatsbood aan 600 leerlingen. Tenslotte werd hij regionaal coördinator van het katholieke onderwijs in de Oostprovincie maar pater Harry's bekommernis bleef bij de jeugd liggen. Pater Harry Nijst was ook een bekwaam organisator en administrator. Na een aantal jaren werkzaamheid in de prokuruur in Kisangani kreeg hij er de hoofdverantwoordelijkheid. In 1964 maakte hij in die positie de rebellietijd en Simbaterreur mee. Hij schreef hierover: ”Achtentwintig van mijn confraters, paters en broeders, zijn het slachtoffer geworden, samen met tientallen andere blanken en missionarissen, van de onzinnige woede van enkele opgehitste opstandelingen. Naar hen gaan op de eerste plaats mijn gedachten en misschien nog meer naar die arme geterroriseerde inlandse bevolking die we hebben moeten achterlaten in een land van troosteloze verwoesting.” Ondanks zijn moed ten opzichte van van de rebellen, was pater Harry Nijst genoodzaakt zijn mensen en zijn missiepost te verlaten in 1964 na een allesverwoestende opstand.
Pater Harry Nijst, Zuster Magda Schreurs en Hubertien Schreurs in Congo

Pater Harry was veelzijdig begaafd. Hij werd gedurende vijf jaar legeraalmoezenier in Duitsland. Hij maakte van die tijd gebruik om zijn brevet als vliegenier te halen. Later, nadat hij zijn missiewerk in Congo opnieuw had opgenomen, begon hij ook nog informatica te studeren om zo een computer te bedienen voor zijn coördinatenwerk. Zelfs het meest 'gewone' broussewerk, het bezoeken van dorpen, bleef tot zijn takenpakket behoren. Pater Harry was een doorzetter, iemand die anderen kon doen lachen en begeesteren om zich in te zetten voor de Congolees in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. Zijn merkwaardig vademecum, opgesteld voor collegestudenten en leerkrachten, spreekt hieromtrent boekdelen. Onverwachts en te vroeg, overleed hij in Kinshasa op 15 maart 1986. Hij werd begraven op het missiekerkhof van Kisangani.
Voor het huis van Pater Harry Nijst in Kisangani (1983)
Back to List