Back to List

Pater Jozef Schrijvers

Zutendaal 1876   Rome 1945


Sint-Truiden 1895

Beauplateau 1900

 Oekraïne: 1913
-
1933


Jozef Schrijvers werd geboren in Gewaai (bij Wous). Hij volgde lager onderwijs in de gemeentelijke jongensschool bij meester Karel Mignon. Het viel zowel de meester als de pastoor op dat jozef grote ernst en nauwgezetheid vertoonde bij het maken van zijn taken. Ze drongen er bij de ouders dan ook op aan om hem verder te laten studeren. Hij mocht naar het Sint-Jozefscollege in Hasselt. In 1894 trad hij binnen bij de Paters-Redemptoristen in Sint-Truiden, waar hij op 6 oktober 1895 de eeuwige geloften aflegde. Vandaar ging het naar Beauplateau bij Saint-Hubert, waar het Waalse studiehuis van de redemptoristen gevestigd was. Hier kon hij zijn studies voor het priesterschap verderzetten. Op 2 oktober 1900 werd hij er priester gewijd.

Hij werd leraar filosofie in Beauplateau en vanaf 1907 prefect van de theologiestudenten. In deze periode schreef hij verschillende boeken, in het Frans. Alle studies gebeurden destijds nog in het Frans. Pater jozef Schrijvers sprak en beheerste behalve Nederlands en Frans ook vlot Latijn, Pools, Oekraïens, Duits, Engels en Italiaans. Hij was vooruitstrevend en hij zag vroeg in dat het christelijke leven meer diende te steunen op liefde en vertrouwen dan op lichaamskastijdingen en voortdurend onderzoek van eigen daden. Die gedachten zijn te vinden in de boeken die hij vanaf 1915 schreef.
Roseau (antillen) in het bisschoppelijk paleis op 20 dec 1934

Ondertussen was pater Jozef Schrijvers in 1913 naar Oekraïne verhuisd. Hij werd er eerste vice-provinciaal van de Redemptoristen en vanaf 1932 apostolisch visitator van de Instituten van Zusters van de Oosterse Ritus in Oekraïne, Canada, Brazilië en de Verenigde Staten. In 1933 kreeg hij zijn benoeming tot provinciaal van de Belgische provincie der Paters Redemptoristen. Wegens zijn grote kennis van Oekraïense aangelegenheden werd hij zeer gewaardeerd door paus Pius XI. Vanaf 1935 verbleef pater Schrijvers meestal in Rome, waar hij Generaal Consultor van de Congregatie was. Hij woonde er tot aan zijn dood in 1945. Ondanks zijn aanzien bleef pater Jozef Schrijvers zijn hele leven trouw aan zijn grote liefde voor Onze-Lieve-Vrouw en zijn gehechtheid aan zijn familie en zijn dorp. Wat in Zutendaal gebeurde, interesseerde hem en hij leefde mee met de mensen van zijn geboorteplaats.
Jozef Schrijver (tweede van links zittend), Jozef Bollen (tweede van rechts zittend)
Back to List