Back to List

Zuster Maria Schrijvers

Zutendaal 1914   Roeselare 1997


Wervik 1936

 Brazilië: 1965
-
1965


Omwille van de oorlog waren de Grauwzusters van Wervik naar Limburg gevlucht. Daardoor traden er verschillende zusters uit Limburg in bij de Grauwzusters van Wervik, die zich als gemeenschap in 1954 aansloten bij de Grauwzusters-Franciscanessen van Roeselare. Eén van hen was zuster Maria Schrijvers. Als Grauwzuster-Franciscanes was ze hier in België werkzaam. Ze werkte als zuster Agnes een hele tijd in Nieuwkapelle, vanaf 1961 als plaatselijke overste. Aan het klooster was een lagere school verbonden. De algemene overste vroeg zuster Agnes op zekere dag om als missiezuster naar Brazilië te vertrekken. In aug 1965, op 51-jarige leeftijd, zette ze de eerste stap. Met drie andere, jongere zusters scheepte ze in Antwerpen voor de eerste maal in.

Op 17 augustus kwamen ze in Rio de Janeiro aan. De paters-scheutisten die daar werkzaam waren, kwamen hen afhalen. Met pak en zak reisden ze door naar Petropolis, hun missiepost. Daar leerden ze gedurende vier maanden de Portugese taal en kregen ze een goede algemene vorming. Zo konden ze zich stilaan inleven in de gewoonten van de inlandse bevolking. Het studeren en de ingrijpende veranderingen wogen voor zuster Agnes zwaar. Ze belandde in de parochie 'Santa Maria'. Deze telde ongeveer ongeveer 100.000 inwoners in een vijftal wijken. Er was weinig welstand en de meeste mensen werkten in Rio de Janeiro.
Afscheid in Antwerpen (1965), onderweg naar Brazilië

Door een gebrek aan priesters, waren de gelovigen niet in staat om op zondagen mis te horen. Zuster Agnes voorzag de catechese zodat zowel de godsdienstige als de sociale leer van de kerk verspreid werden. Er waren immers ook andere geloofsovertuigingen actief, zoals het protestantisme en het spiritisme. Het werk van de zusters was daarom ook hoofdzakelijk gebaseerd op het pastorale. Toch werd ook de gezondheidszorg niet uit het oog verloren aangezien alle medische voorzieningen ontbraken. Op vier, vijf plaatsen in de parochie werd een dispensarium opgericht. Dankzij financiële steun werd ook het vervoer mogelijk gemaakt naar het hospitaal, zo'n dertig kilometer verderop.

Ondanks haar goede voornemens bleef zuster Agnes slechts korte tijd in Brazilië. Nog hetzelfde jaar keerde ze terug naar België en nam daar haar taken als Grauwzuster-Franciscanes opnieuw ter harte. Ze verbleef er achtereenvolgens in Roeselare en Wervik en hield zich bezig met bidden, het bakken van hosties en andere gewone dagelijkse bezigheden. Tussen de andere zusters beleefde ze ook haar laatste levensdagen. Ze overleed in Roeselare op 12 december 1997.
Aanstelling in de parochie Santa Maria, Brazilië.
Back to List