Back to List

Pater Jozef Smits

Zutendaal 1929  


Zuun 1951

Scheut 1956

 Filipijnen: 1957
-
1966
 Verenigde Staten van Amerika: 1966
-
2021


Pater Jozef Smits, de jongere broer van pater Lambert Smits, was net als zijn broer lid van de studentenbond in Zutendaal. Hij trok, zoals zijn broer hem had voorgedaan, als scheutist naar de Filipijnen.Daar werd hij benoemd op het Klein Seminarie van het bisdom Manila, dat luisterde naar de naam 'Our Lady of Guadeloupe'. Samen met andere scheutisten ontfermde hij zich over de studenten. In 1958 waren ze met 79, verdeeld over vijf jaar. Alleen jongens die priester wensten te worden, mochten er verblijven. Het vrij geringe aantal studenten in een land waar 80 procent van de inwoners katholiek was, had veel te maken met de armoede van de bevolking. Zo kostte het jaargeld voor een seminarist vijf maanden het loon van een onderwijzer. De toekomst van de kerk in de Filipijnen zag er niet zo schitterend uit hoewel de Filipijnen al vierhonderd jaar gekerstend en het merendeel van de bevolking katholiek was. Slechts 100 seminaristen voor drie bisdommen studeerden op het Groot Seminarie voor het priesterschap, zodat voor het hele land nauwelijks meer priesters beschikbaar waren dan voor de grootste Belgische bisdommen. De sociale en economische toestand kwamen overeen met die van Zuid-Amerikaanse landen. De mensen waren arm, straatarm.

Zeven jaar later, na een verlofperiode in België, keerde pater Jozef Smits terug naar het Kleni Seminarie in Manila. Samen met zeven andere scheutisten werd er les gegeven aan 270 studenten. Toch bleef er een tekort aan priesters en roepingen waren het meest dringend voor de kerk. Daarom werd samengewerkt met de bisschop, kardinaal Santos.
Pater Jozef Smits na de eremis aan het Heilig Hart van de kerk in Zutendaal (6 aug 1956)

Pater Jozef Smits had het moeilijk met het klimaat op de Filipijnen en worstelde innerlijk ook met de drastische veranderingen in de kerk. Pater Jozef noemde het in een brief zelfs 'dramatische' veranderingen. Hij kwam tevens tot de vaststelling dat wat hij in het seminarie geleerd had weinig betekende voor het later mens zijn.

Ondertussen werd hem gevraagd om in de Verenigde Staten van Amerika leraar te worden in een middelbare school. Hij ging op het aanbod in en verhuisde in 1966 naar de Verenigde Staten van Amerika, waar hij in Pennsylvania belandde. Zijn broer, pater Lambert, zou hem later volgen. Na jaren in het onderwijs gestaan te hebben, hield pater Jozef zich bezig met de mensen die zoekend waren naar meer zingeving en dieper geluk in het leven, in hun relaties. Hij hielp daarbij niet alleen andere mensen maar hij werd ook geconfronteerd met zichzelf, zijn eigen leven.... Of zoals pater Jozef het zelfs eens zei: Ziet u, ik tracht missionaris te zijn in het zweet des aanschijns.
Wij fraters, priesters van zutendaal met tussen ons de bisschop. Ecce, quam bonum et iucundum...
Back to List