Back to List

Pater Joe Herman Stulens

Zutendaal 1932   Zuun 2017


Zuun 1953

Scheut 1958

 Congo: 1959
-
2006


Bij Laurens Stulens en Catharina Smits in de Daal, in de volksmond gekend als 'Box Lens', werden vijf kinderen geboren. Drie van hen hadden een religieuze roeping: Gerard werd broeder in Kinshasa, Maria kloosterzuster in Berlaar en pater Joe Herman, in de volksmond pater Joe genoemd, trok naar Congo. Als misdienaar werkte hij samen met pastoor Geurts en kapelaan Cuppens. Vooral deze laatste liet een diepe indruk na bij pater Joe. Ook pastoor Vandebeeck was voor Joe een inspiratiebron.

Na zijn humaniorastudies ging hij naar Scheut en van daaruit naar het Klein Seminarie in Sint-Truiden. Na zijn priesterwijding volgde hij de weg van zijn broeder Gerard en vertrok in december 1959 naar Kinshasa. Pater Joe vertelde hierover: 'Kinshasa was op dat ogenblik nog de stad van de koloniale tijd. Ze was eigenlijk tip-top in orde. België had van Congo dan wel een kolonie gemaakt maar Kinshasa was toch 'Kin la Belle'. Ook sociaal was de toestand goed toen ik daar aankwam alhoewel Congo een wingewest was voor de blanken. De blanken eerbiedigden de zwarten. De Belgische staat heeft goed geweten dat, als ge die mensen qua gezondheid en op materieel vlak een deftig even kondt bezorgen, dat efficiënt was. Op het vlak van onderwijs heeft België eertijds een geweldige inspanning gedaan. Er was toen ook heel wat industrie”.
Pater Joe met zijn ouders en broer en zus voor de ouderlijke woning in de Daalstraat. We herkennen Joe, Box Lens, Catharina Smirs, Maria en Gerard.


Postkaart van Joe (verzonden in 1966)

Iets later waaide de wind van onafhankelijkheid door Afrika en was de kolonisatie op korte tijd gedaan. In Congo leidde dat tot onafhankelijkheid in 1960. kort hierna begon het mis te gaan tussen blank en zwart. Toch leek het alsof een jaar na de onafhankelijkheid de problemen tussen de blanken en de zwarten een evenwicht hadden gevonden. De meeste blanke ondernemers waren vertrokken, de missionarissen waren gebleven... tot de dagen kwamen dat geprobeerd werd om de kerk bang te maken. Op 17 januari 1961 werd Lumumba, de eerste democratisch verkozen premier van de republiek Congo, vermoord en een maand later, op 17 februari, werden drie missionarissen aangevallen. Het leek een opgezet plan om e kerk te doen paniekeren want de kerk was overal trouw op post gebleven. Twee van de drie missionarissen lieten het leven, de derde overleefde de moorddadige aanval. Die derde was... pater Joe. Zijn leven hing een tijdlang aan een zijden draadje maar hij keerde terug en begon zijn pastorale taak in de hem toegewezen parochies in Leopoldville. Hij bouwde ook in alle parochies, want hij was er schrijnwerker. Met de bouw van een mariaal sanctuarium in zijn laatste parochie Fatima, waar hij zich ruim 13 jaar ingezet had, plaatste pater Joe de kroon op zijn werk als missionaris.
En hij droeg trots de vlag van de Zutendaalse studentenbond De Heikleuters
Back to List