Back to List

Broeder Herman Bijnens

Zutendaal 1912   Dinant 2005


Malonne 1937

 Congo: 1945
-
1991


Broeder Herman Bijnens, geboren om drie uur in de namiddag op 13 maart 1912, werd nog diezelfde dag gedoopt. Volledig in het Frans genoot hij een opleiding tot onderwijzer aan de normaalschool in Bokrijk en Leuven. Nadien trad hij in bij de Broeders van de Christelijke Scholen. Hij leek voorbestemd om hier les te geven maar in 1945 reisde hij af naar Congo.

In het bisdom Bikoro droeg hij zijn kennis over aan de plaatselijke bevolking in de missiepost Coquilhatstad. Kennis werd niet alleen via het onderwijs doorgegeven, broeder Herman en herstelde tussendoor ook scholen, kerken en ontmoetingshuizen.

Hij verbleef er tot in het begin van de jaren zestig, totdat de onafhankelijkheidsstrijd losbarstte. Broeder Herman kwam toen terug naar het 'veilige' België. In 1964 vertrok hij opnieuw naar Congo waar hij in de normaalschool van Itipo werkzaam was. De broeders stonden niet enkel in voor het onderwijs maar ook voor het vervoer, het pachthof, de keuken, … Het woelige politiek klimaat in Congo zorgde voor onrust bij Broeder Herman.
-


Vergroting van de kerk van Mbandaka

Na de verkiezingen had Mubutu via een staatsgreep de macht naar zich toegetrokken. In het onderwijs heerste er chaos. De diploma's werden gekocht en het buitenlandse geld verdween in de zakken van de bewindvoerders. Wat aan de ene kant werd opgebouwd, werd aan de andere kant weer afgebroken. Telkens wanneer er iets fout liep, was het steeds de schuld van de blanke.

Broeder Hermand had het moeilijk en besefte dat de situatie op termijn niet houdbaar was. In december 1975 verbleef hij in Malonne bij Namen. In een groot pensionaat wachtte hij totdat de situatie in Congo zou verbeteren in het onderwijs. Ondertussen werkte als hij surveillant-opvoeder.

Broeder Herman keerde opnieuw terug naar Congo. In 1978-1979 was hij gedurende tien maanden economaat van een schoolinternaat. Daarna ging hij weer naar zijn eerste missiepost, Mbandaka. Daar nam hij zijn voormalige taken opnieuw op. Dat verliep helaas niet gemakkelijk. Alle materialen voor de verbouwingen en herstellingen kwamen per boot uit Kinshasa. Bovendien was de Congolese munt gedevalueerd. Ze was nog maar 5 Belgische franken waard tegenover 100 Belgische franken enkele jaren eerder.

De jaren tachtig brachten geen verbetering met zich mee. Op vele plaatsen leefde de bevolking in armoede. Toch beleefde broeder Herman nog hoogtepunten. In 1989 startte hij met de vergroting van de kerk van Mbandaka. Dat werk werd vervolmaakt in 1991. Zo voltooide broeder Herman stilaan zijn levenswerk, zijn missionaris zijn.

Hij overleed in Dinant op 93-jarige leeftijd.
Bewijs van het afleggen van geloften

-Back to List