Back to List

► In het rijtje van andere Belgische Missionarissen die iets betekenden voor de missies...

Pater Ferdinand Verbiest

Pittem 1623   Peking 1688


jezuiet (geen scheutist in tegenstelling tot de scheutist Verbist) 1641

- -


Ferdinand Verbiest (geboren Pittem, 9 oktober 1623 – overleden Peking, 28 januari 1688) was een Jezuïet, werkzaam als missionaris en astronoom in China.

Hij studeerde in Leuven en Mechelen en daarna theologie in Rome en Sevilla. Hij trad in bij de jezuïetenorde in 1641. Als missionaris werd hij naar China uitgezonden, in 1659 ten tijde van de Qing-dynastie. De reden waarom hij naar China reisde was in feite om het christendom in China zijn intrede te laten maken.

Vanaf 1666 was hij feitelijk het hoofd van de missie van de jezuïeten in China. Hij werd er eerste assistent en later voorzitter van het sterrenkundig hof. Hij verwierf, onder meer door enkele van zijn uitvindingen, grote bekendheid als geleerde en stond hoog in aanzien aan het keizerlijk hof.

Een andere jezuïet, Johann Adam Schall von Bell, riep hem naar het keizerlijk hof als assistent dishi, als assistent kroonprinsleermeester. Verbiest werd aan het keizerlijke hof in China gewaardeerd. Verbiest gaf keizer Kangxi een introductie in deze westerse religie. Vanwege zijn verdiensten mocht hij in heel het Chinese keizerrijk preken en het christendom verspreiden. Ook werd hij tot mandarijn, een soort bestuursambtenaar in het Chinese rijk, benoemd.


Hij bouwde een instrumentarium voor het Oude observatorium te Peking, dat er nog steeds is. De tegenwoordige instrumenten stammen overwegend uit zijn tijd. Verbiest had na von Bell rond 1660 grote zeggenschap over het observatorium.

Verbiest was mee verantwoordelijk voor de wijziging van de Chinese kalender, een wijziging die op zijn sterrenkundige waarnemingen was gebaseerd.

Hij ontwierp ook lichte kanonnen voor het leger van keizer K'ang-si aan wie hij eveneens lessen in wiskunde gaf.

Hij ontwierp de eerste stoomauto, een als speelgoed bedoelde kleine stoomauto, en een thermometer. En hij tekende een andere wereldkaart.

Hij overleed op 28 januari 1688 als gevolg van een val van zijn paard en kreeg een staatsbegrafenis. De keizer betaalde het mausoleum waarin hij werd begraven op het jezuïetenkerkhof van Zhalan.

Verbiests assistent, de jezuïet Antoine Thomas, volgde hem als keizerlijk wiskundige en astronoom op.

In 1982 is er een Stichting opgericht naar zijn naam, die alle waarden nastreeft waar hij en de missionarissen voor stonden. Ook is het instituut betrokken in verschillende vormen van coöperatie met de kerk en kerk-gerelateerde organisaties in China. Het Ferdinand Verbiest Instituut in Leuven wordt gesponsord door de Verbiest Stichting en is ondergebracht in de Katholieke Universiteit Leuven en in het bijzonder toegewezen voor de dialoog tussen Europa en China.

Het gaat in de eerste plaats om geschiedkundig onderzoek naar Belgische aanwezigheid in China in vroegere tijden, maar tegenwoordig ook over huidige aanwezigheid in China. Het instituut versterkt zijn rol als observator van religie en maatschappij in het moderne china. Er zijn ook verschillende bibliotheken ondergebracht die samengebracht zijn onder de naam Scheut Memorial Library, in de jaren '90.

Back to List