Back to List

Pater Louis Fripont

Bilzen 1935   Wezembeek-oppem 2018


Kruishoutem 1955

Diepenbeek 1961

 Congo: 1962
-
2002


Op 10 oktober 1962 vertrok pater Louis Fripont voor de eerste keer naar Congo. Hij landde in Leopoldstad, waar hij broeder Gerard Stulens en pater Joe Stulens ontmoette. Hij kreeg er van pater Joe een rondleiding. Samen bezochten ze de vele grote en schone gebouwen. Deze had broeder Gerard er als bouwondernemer gebouwd samen met een ploeg inlandse mensen. Pater Louis zijn reis was echter nog niet af. Hij moes per vliegtuig en camion in Cneme-Otutu geraken, de missiepost met de school waar hij werkzaam zou zijn. Het kostte hem tien dagen. Hij gaf wiskundeles in alle klassen aan 89 studenten van het Klein Seminarie. Enkel aan de laagste klassen gaf hij geen les omdat die kinderen nog niet genoeg Frans kenden. Zijn leerlingen, allemaal jongens, wensten allen priester te worden. Ze bleven het hele jaar daar zonder naar huis te keren. Pater Louis vond er onmiddellijk zijn draai. Hij ging graag om met de jongeren en hij maakte er ook kennis met de goedheid en vrijgevigheid van de mensen ter plaatse. Die waren arm en woonden in hutjes. Op hun vruchtbare grond teelden ze maniok. Juist genoeg voor hun gezin, juist genoeg om in leven te blijven.
-


Pater Fripont in Congo

Onder de grote vakantie gingen alle seminaristen naar huis. Er waren studenten die 400 kilometer moesten reizen, met de camion of al marcherend terwijl ze honger en dorst leden. Helaas passeerde er niet altijd een camion die in de richting van hun thuis reed. Dan kon het dagen duren vooraleer ze verder konden. Dat betekende buiten slapen en veel wachten. Sommige wisten zelfs niet waar hun ouders verbleven aangezien zij gevlucht waren voor de onlusten. Ze zochten dan maar familie op of verbleven op de plaats waar ze eerder gewoond hadden. In zijn tweede jaar had pater Fripont 99 jongens in het seminarie. Naast wiskundeles zorgde hij ook voor de spelen die iedere woensdag en zondag na vier uur doorgingen. 's Avonds hield hij ook nog de broeder iets verderop in de missiepost gezelschap en 's morgens deed hij er de mis voor de broeder en de gelovigen.

Later werd pater Fripont aangesteld als regionale econoom en werd hij ook nog verkozen tot consultor. Hier lag zijn hart minder dan in de school maar hij stelde zich ten dienste van de kerk en zijn congregatie in Congo. Bij hem leefde ook het verlangen om iets te doen voor een communiteit in België. In 2005 keerde pater Fripont definitief terug naar België. Hij woonde tot aan zijn overlijden in het klooster van de Passionisten in Wezembeek-Oppem, waar de missieprocuur gevestigd was.
Pater Fripont (achteraan rechts) met confraters

-Back to List