Back to List

Pater Albert Geusens

Zutendaal 1915   Scheut 2005


Zuun 1935

Scheut 1940

 China: 1947
-
1952
 Taiwan (Formosa): 1954
-
1971


“Ik ben altijd een heel gelukkige scheutist geweest”. Dat zei pater Albert Geusens in een interview in 1991. In 1934, na zijn middelbare studies, vertrok hij naar Scheut. Hij werd na zijn derde jaar theologie, in 1940, tot priester gewijd. Na nog een jaar theologie vertrok hij naar de universiteit om twee jaar klassieke filologie (taal- en letterkunde) te studeren. Die studies waren bedoeld om later ergens in China in een seminarie Latijn of Grieks te doceren. En toen kwam het jaar 1946. Hij werd gevraagd om naar China te vertrekken.

Pater Albert Geusens heeft in zijn leven op velerlei vlakken moeten strijden. Tijdens de tweede wereldoorlog werden zijn vader en twee van zijn broers vermoord. Met die pijnlijke ervaringen in zijn rugzak vertrok hij in februari 1947 als jonge scheutist naar China. In Peking kreeg hij nog een half jaar Chinees. Hij maakte er als missionaris te velde vijf intensieve jaren mee in het aartsbisdom Suiyuan in Binnen-Mongolië, vier keer de de grootte van België. Hij kwam er terecht in christendorpen. Deze nederzettingen met hectaren grond waren ofwel gekocht ofwel van de Chinese staat als vergoeding verkregen voor het vermoorden van buitenlandse missionarissen. De kleine boeren hadden zo hun kostwinning op die gronden en ze woonden kort bij de kerk. Pater Geusens leefde er als onderpastoor en leraar Latijn aan het Klein Seminarie. Eind 1948 verhuisde hij en begin 1949 gaf hij les aan het college van Palakai. Tevens was hij er onderpastoor. De communisten begonnen ondertussen een bedreiging te vormen voor de hele streek, die ze wilden inpalmen. Kort daarna bezetten de communistische legers het gebied. Het communistisch regime was een feit.
Scheutist Albert Geusens met enkele collega's voor zijn ouderlijke huis op de Besmer

-

Rond kerstmis 1950 werd pater Albert gevangen genomen na een zogenoemd volksrechts. Er volgde een verblijf van 18 maanden in een communistische gevangenis. Hij werd in november 1952 bevrijd en onmiddellijk verbannen uit China. Hier in België ging hij aan de slag als propagandist voor de missies van Scheut. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en begin 1954 was hij als een van de vier pioniers de missie in Formosa begonnen. Hij startte er als pastoor en richtte er een parochie op. Na enkele jaren werd hij gevraagd om 'Hua Ming Press', het uitgeversbedrijf van de katholieke kerk, over te nemen. Het doel was om een soort parochieblad op te stellen, te drukken. Deze katholieke uitgaven werden verspreid in de missieposten en bezorgd aan de verschillende bisdommen in Formosa.

Vanaf 1958 tot 1971 bleef pater Albert dit doen. Toen kostten 25 zware jaren missiewerk bijna zijn leven. 'Yuan Shi-lin', de Wijze Man uit het 'Groene Woud', moest vervroegd terugkeren naar België. Daar wachtte hem een zware longoperatie. Maar hij kon niet rusten. Ook in Limburg bleef hij missionaris. Enerzijds als godsdienstleraar en anderzijds als pastoor in Diets-Heur. Hij zou er vanaf 1972 pastoor blijven tot hij in 2001 zijn welverdiende rust kreeg in het missiehuis van Scheut. Pater Albert Geusens had gestreden en geleden voor zijn overtuiging en mocht in 2005 dan ook vredig heengaan.
Terug uit de hel
Back to List