Back to List

Pater Piet Geusens

Zutendaal 1916   Scheut 1986


Zuun 1937

Scheut 1943

 China: 1947
-
1951
 Japan: 1951
-
1961


Pater Piet Geusens kwam ter wereld onder de eerste wereldoorlog. Als, missionaris maakte hij in zijn missiegebied in China de opstand van de communisten mee. Hierdoor moest hij naar Japan uitwijken.

Voordat pater Piet Geusens naar China vertrok, was hij leraar aan het Sint-Jozefscollege in Hasselt. Zijn missieleven begon op 15 februari 1947 toen hij van hier vertrok richting China. Daar werd hij benoemd tot medepastoor in Ning-Hsia, een grote stad waar heel wat christenen verbleven. Rond de stad lagen dorpen met christenen. Als priester-missionaris toonde hij het verlangen om niet-christenen tot het christelijke geloof te bekeren. Zijn liefde voor Maria zette hem aan om in 1950 het Marialegioen op te richten. De communisten zagen met tegenzin hoe zijn aanhang groeide en beschuldigden zijn apostolaat van spionage. Pater Piet Geusens werd gedwongen China te verlaten.

Hij vertrok rechtstreeks naar Japan en zette er zijn bekeringswerk voort. Op korte tijd overtuigde hij in Ikuno, waar hij pastoor was, honderden mensen om het boeddhisme of shinto te verlaten en christen te worden.
Groepsfoto van Zutendaalse priesters en missionarissen


Tussenstop in Port Said (Egypte), op reis naar China

Na een rustjaar in België vertrok hij in 1958 opnieuw naar Japan om er pastoor te worden in Aboshi. daar leefde hij bewust in armoede: geen meubels op zijn kamer, slapen op de grond, sobere maaltijden. Hij gaf conferenties en sermoenen in andere parochies en weldra werd hij in de meeste bisdommen in Japan gevraagd. Zijn gezondheid leed er onder en in 1967 werd hij verplicht om op rust te komen in Schilde. Hij was niet alleen vermoeid maar ook zwaar ziek. Hij verbleef lange tijd tijd in het ziekenhuis en zou nooit meer terugkeren naar Japan. Hij stierf in het missiehuis van Scheut op 29 juni 1986.

Pater Piet Geusens heeft nooit veel verteld of geschreven over zijn missie. Toch is geweten dat zijn tijd opging aan gebed en missiewerk. Zelfs de mogelijkheid om hier op vakantie te komen liet hij aan zich voorbijgaan. Dat hij van zijn geboortedorp Zutendaal alhier hield, staat buiten kijf. Getuige hiervan zijn de volgende woorden: ”Vele schonen streken en landen heb ik gezien in mijn leven, en 't land waar ik voor 't ogenblik woon, is wellicht op gebied van natuurschoonheid, één van de schoonste van de wereld. Toch lijkt me geen schoner dan Zutendaal met zijn zacht glooiende heuvelen, bos en heide, veld en beemden. Geen studentenvermaak leek me aantrekkelijker dan er vrij in te kunnen stoeien. Maar 't leven staat niet stil, het gaat snel vooruit, en de grote kwestie is er iets schoons van te maken.”

Back to List