hr { display: block; height: 1px; border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 1em 0; padding: 0; }

Back to List

Zuster Josée Liebens

Zutendaal 1928  


Heverlee 1954

 Congo: 1957
-
1992


Op 22 augustus 1957 zette zuster Josée Liebens de grote stap. Na haar opleiding en profetie bij de Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria, vertrok ze naar Congo. Na enkele weken te verblijven in Leopoldstad bij haar medezusters reisde ze per boot verder op de Congostroom, op weg naar het binnenland. Een reis van twee dagen en een nacht. Na haar aankomst op vrijdag stond ze de volgende maandag al les te geven in de eerste graad van de lagere school in Mushie. Alle monitoren spraken Frans en het onderwijzen moest in het Lingala, de plaatselijke taal. In de missiepost verbleven acht zusters die instonden voor de lagere school, een hospitaal, een materniteit, een dispensarium, een foyer, het Marialegioen en de chiro. Naast haar onderwijstaak trok zuster Josée ook iedere week met een zuster-verpleegster een dag de brousse in om de consultaties van het kinderheil te doen. De ene week gebeurde dat per ambulance en de andere week met de 'canot rapide' over het water. Zo'n 500 tot 600 kinderen in vijf verschillende dorpen werden dan bezocht. Zuster Josée zorgde voor het egen van de kindjes en het invullen van de fiches. Haar zondagen vulde ze met vergaderingen van de chiro.
Gemeenschap I.C.M. (1985)


Heverlee (1954)

Na twee jaar moest zuster Josée met spijt in het hart naar een andere missiepost verhuizen. Weer reisde ze per boot tot Leopoldstad, waar ze broeder Gerard ontmoette. Van daaruit ging het over de Congostroom verder naar Lisala. Op haar nieuwe missiepost kreeg ze al snel bezoek van pater Joeke Stulens, die als kersverse missionaris aan zijn eerste belevenissen begon. In Lisala voerden 18 zusters de activiteiten van de congregatie uit en verzorgden het pensionaat met een internaat en externaat voor blanke kinderen en enkele inlandse kinderen. Zuster Josée werd aangesteld voor het pensionaat en onderwees nog een jaar blanke kinderen, in het Frans. Vervolgens kreeg ze het eerste studiejaar.

Na die vijf jaar in Lisala stuurden de oversten van zuster Josée haar naar Leopoldstad om er godsdienstwetenschappen te volgen. Daarna kreeg ze haar benoeming voor de bewaarschool. Ze was nu eindelijk kleuterleidster. Samen met een andere zuster stond ze als kleuterleidster in een internationale bewaarschool die de naam 'Onze Lieve Vrouw van Fatima' droeg. Alle nationaliteiten waren er vertegenwoordigd. De voertaal was Frans. Regelmatig deed ze ook huisbezoeken bij de ouder, iets wat zeer op prijs gesteld werd. Zuster Josée Liebens had haar plaats gevonden in haar congregatie, de Zusters Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria.
Zusters van Het onbevlekt Hart van Maria
Back to List