hr { display: block; height: 1px; border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 1em 0; padding: 0; }

Back to List

Pater Gerard Peeters

Zutendaal 1928   Kessel-Lo 1993


Zuun 1948

Scheut 1953

 Filipijnen: 1954
-
1962
 Brazilië: 1966
-
1990


De moeder van pater Gerard vond dat hij zich niet moest laten meeslepen door avontuurlijke verhalen van missionaris Piet Geusens. Hij moest het voorbeeld van zijn oudere broer volgen, die priester was in het bisdom. Maar Pater Gerard bleef bij zijn besluit: hij wilde Scheutist worden. Zijn enthousiasme en blijheid om zijn roeping zouden hem uiteindelijk tot aan de uitersten van de aarde brengen. In 1954 vertrok hij naar de Filipijnen, waar hij tot 1962 werkzaam was. Hij deed er eerst taalstudie en jeugdzorg. Vanaf 1955 was 'Assistant to the parish priest' in Cervantes. Een jaar later werd hij onderpastoor, dit voor de volgende vijf jaar. In 1961 werd hij aangesteld als econoom en leraar aan het Klein Seminarie 'Guadelupe' in Manila. In 1962 kwam pater Gerard Peeters voor de eerste keer terug naar huis en werd hij hier aangesteld als provinciaal missieanimator van het bisdom Hasselt.

Vanaf 1966 begon het Braziliaans missieavontuur. Samen met vier paters-scheutisten en zeven zusters, waaronder Maria Schrijvers, werd hij in het bisdom Nova Iguaçu aangesteld. Hij kreeg de parochie Santa Maria toegewezen en daar ging hij aan de slag samen met een Filipijnse pater. Het analfabetisme was zeer groot. Op medisch vlak waren er ook heel wat problemen waardoor de gemiddelde leeftijd er slechts 44 jaar was. In België bedroeg die leeftijd op dat ogenblik 67 jaar. Pater Gerard kwam er nog meer dingen tegen die hem raakten, waaronder het alcoholisme. Tot 1990 bleef hij met onderbrekingen als missionaris in Brazilië. Hij was er o.a. Provinciaal econoom en op verschillende plaatsen (onder)pastoor. Pater Gerard hield zich vooral bezig met de pastoraal.
Gemeentelijke jongensschool Mariaknapen Zutendaal. Gerard Peeters linksbovenaan.

De laatste jaren van zijn verblijf in Brazilië bouwde pater Gerard samen met 'zijn' mensen tientallen huizen voor de armen, waarmee hij bevriend was. Verschillende dakloze families richtten samen huizen op. Pater Gerard voorzag voor vele mensen en families van drinkwater doordat hij het initiatief nam om waterputten te graven. Overal waar hij een tijd verbleef, kon je er terugvinden.

De missie van pater Gerard Peeters in Brazilië werd onderbroken tussen 1971 en 1975. Tijdens zijn verlof in België deed hij toen een tweede keer missieanimatie in het bisdom Hasselt. Vanaf 1990 verbleef hij wegens ziekte in België. Aan een zware operatie hield hij een totale verlamming van de onderste ledematen over. Na twee jaar kliniek kon hij bij zijn confraters in Kessel-Lo gaan wonen. Een plotse dood bevrijdde hem in 1993 uit zijn lijden.
bidprentje Gerard Peeters


Back to List