hr { display: block; height: 1px; border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 1em 0; padding: 0; }

Back to List

Pater Clement Schreurs

Zutendaal 1931   Jakarta 2019


Leuven 1951

Scheut 1956

 Filipijnen: 1957
-
1959
 Indonesië: 1959
-
2019


De eerste twee jaren van zijn missieleven hielp pater Clement op een missiepost in Baguio op de Filipijnen, bij de katholieke drukkerij. Toen hij zijn toelatng kreeg om in Indonesië te beginnen, trok hij naar het Torajavolk in Indonesië. Na een tiental jaar missionering, eerst twee jaar als pastoor en daarna in het economaat en op het secretariaat van het aartsbisdom Makassar in Indonesië, vertrok pater Clement Schreurs in 1968 naar Jakarta. Hij stichtte er een nieuwe Scheutparochie en richtte 'Guesthouse' voor Scheut op. Pater Clement werkte als hoofd van de financiële afdeling van de Bisschoppenconferentie. Als scheutist waakt pater Clement, die ook de Indonesische nationaliteit bezat, over het patrimonium van vijf miljoen katholieken, coördineerde de aankopen voor de missies en de NGO-projecten in de landbouw, gezondheidszorg en het onderwijs. Hij ontpopte zich tot een talentvol manager en financier, die komaf maakte met de afhankelijkheid van buitenlandse geldinzamelingen voor het missiewerk. Een eerste bron van inkomsten werd 'PT. Raptim'. Wat in 1971 bedoeld was als goedkoop vervoer voor missionarissen, groeide uit tot een heuse touroperator. Een jaar later zette pater Clement Schreurs een pensioenfonds op voor het inlandse missiepersoneel en gooide hij zich op de vastgoedmarkt. Hij kocht huizen en verhuurde ze aan ambassades en buitenlandse bedrijven. Ook van verzekeringen en bankieren had hij een handje weg.Pater Clement Schreurs met zijn confraters in Jakarta

In 1981 werd 'PT Griyaton' opgericht. Pater Clement zag dankzij een Vlaams bedrijf opportuniteiten in de prefabbouw. Het bedrijf leverde de technologie, de machines en een computergestuurde betoncentrale. Pater Clement ging in zee met een Engels bouwbedrijf en zorgde voor de helft van de investering. Alles liep goed tot in 1984 tegenstand opdook van conventionele huizenbouwers. Japanse en Koreaanse bouwondernemers wilden de Vlaamse technologie echter meteen gebruiken in hun hoogbouwprojecten en Indonesische nieuwkomers leverden nieuwe contracten op. Pater Clement trok met zijn attachékoffer van de ene bespreking naar de andere. Hij stond in voor de financiering.

Samen met zijn Indonesische medewerkers geloofde hij in de staatsfilosofie, gebaseerd op de vijf heilige principes: geloof in God, menselijkheid, Indonesië's eenheid, democratie door consensus en sociale rechtvaardigheid. Komt dit grotendeeld overeen met het missiemanifest van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (congregatie van Scheut), dat o.a. zegt: Eén van hart en één van geest getuigen wij van de wil van de Vader, dat alle mensen broeders en zusters zijn in Christus. Wij zijn een teken van de samenhorigheid van de particuliere kerken in hun wereldzending.”

De 'betonpater', zoals Clement ginds ook wel genoemd werd, stichtte na zijn pensionering in 2012 samen met de Zusters van de Heilige Rozenkrans uit Flores, Fajar Baru op, een tehuis voor verlaten kinderen, in de verre buitenwijk van Jakarta. Hij overleed in 2019 op 88-jarige leeftijd.
Pater Clement Schreurs met zijn personeel van C.I.C.M.prentje wijding geloften tot priester Pater Clemens

2. 2.


Back to List