hr { display: block; height: 1px; border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 1em 0; padding: 0; }

Back to List

Zuster Magda (Gertrudis) Schreurs

Zutendaal 1922   Heist-op-den-Berg 2019


Berlaar 1945

 Congo: 1952
-
1960
 Congo: 1982
-
1989


Op 4 september 1952 vertrok zuster Gertrudis, vanuit Zutendaal naar Congo. Ze was lid van de Zusters van het Heilig Hart van Maria. Zr Magda, zoals ze in de congregatie genoemd werd, wilde in de voetsporen treden van haar voorgangsters. Haar missiewerk begon in Buta, een missiepost die gesticht werd in 1924. Ze gaf er les aan Europese kinderen die in Congo verbleven. Na een jaar werd ze verplaatst naar Zobia, een missiepost opgericht in 1926. Daar maakte ze kennis met het brousseleven van een missionaris. Ze onderwees er 200 kinderen, verdeeld over klassen. Congolese monitrices hielpen haar bij dat werk. Daarbij kwam de zorg over de voorbereiding van de dopelingen en de huwelijken. Tweemaal per week trok zuster Magda met een zuster-verpleegster het bos in. In de daar gelegen kleine schooltjes leerde ze de meisjes breien terwijl de zuster-verpleegster er het kinderheil deed. Daarna werden de zieken in de hutten opgezocht. Ze kregen hun medicatie. Degenen die er erg aan toe waren, werden meegenomen met de camionette en naar het hospitaal van de missiepost gebracht. Bij levensgevaar kregen sommigen het doopsel of andere sacramenten toegediend.
Zuster Gertrudis links op de foto, samen met haar zus Zuster Dina

Van 1956 tot 1960 werkte zuster Magda opnieuw in Buta. Eerst als leidinggevende in de monitricenschool, daarna begon ze een nieuwe school in het centrum van de Congolese bevolking. De school kende al vlug een grote toeloop. In 1964 telde de school reeds 401 meisjes. Ondertussen was ze in 1958 gestart met de Gidsen, een activiteit die niet alleen ontspanning bood, maar ook een opleiding tot solidariteit. Zuster Magda keerde in 1960 terug naar België en verbleef er eerst in Berlaar en daarna in Stevoort. Vanop afstand stond haar echter een tragische gebeurtenis te wachten. Op 30 mei 1965 stierven in jaar missiegebied Buta 31 missionarissen de marteldood. Acht van hen waren afkomstig uit Limburg. Wat volgde was vernieling. De aan hun lot overgelaten bevolking kwam in de armoede terecht. Slechts enkele Congolese priesters en zusters beleven er aan het werk. Mettertijd gingen ook de buitenlandse missionarissen weer aan de slag maar er was een Congo voor en een Congo na de onafhankelijkheid.

Dat ondervond ook zuster Magda toen ze in 1982 naar haar missiepost in Buta reisde. Ze leefde er samen met enkele zusters in de volkswijk van Buta. Daar speelde ze 'moedertje' voor de vele studenten die hogere studies volgden. Vanaf 1989 mocht ze het rustiger aan doen in de kloostergemeenschap van Berlaar. In 2013 verhuisde ze naar het woonzorgcentrum van de zusters in Heist-op-den-Berg. Dat viel haar zwaar. Maar ze leefde er samen met andere zusters. Zze overleed er op 97-jarige leeftijd.
Zuster Magda met haar zus Hubertien Schreurs in het melaatsendorp in Buta>> Slide show Zr Magda in Kongo (17 foto's) <<

links << Previous Next >> rechts verder klikken
<< Prentje intrede in klooster >>


Back to List