hr { display: block; height: 1px; border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 1em 0; padding: 0; }

Back to List

Zuster Maria Bobbaers

Zutendaal 1915   Hasselt 2003


Algiers 1941

 Algerije: 1941
-
1946
 Congo: 1948
-
1984


Zuster Maria Bobbaers koos niet de gemakkelijkste weg. Na haar geloften op 1 mei 1941 in Algiers vertrok ze naar haar eerste missiepost in Kabylië. Op een bevolking van 25.000 inwoners waren er twee christenen. Al de andere waren moslims. Ze spraken Kabyl, een Berberse taal. Ondanks dat hadden de Witte Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Afrika er scholen en een dispensarium (een instelling voor medisch onderzoek en controle). Ze deden er veel huisbezoeken maar over godsdienst spreken was taboe. In 1943 ging zuster Maria naar een andere missiepost, eveneens in Kabylië. Ze moest er meehelpen in een hospitaal. In 1946 kwam ze een jaar op verlof in België. Daarna wachtte Congo.

In dec 1948 begon haar reis naar Logo, in het noorden van Congo. Ze kwam terecht in de zorgsector. Er was een groot hospitaal en dispensarium, evenals een materniteit. De zusters hielden consultaties voor de moeders en hun zuigelingen en ze deden dat ook twee dagen in de brousse. Er waren ook lagere scholen maar het was een hele karwei om de meisjes naar school te krijgen. Voor meisjes die veraf woonden was er een internaat. Die gingen in de voormiddag naar school en werkten in de namiddag op het land hun studies te bekostigen. De kinderen werden ook voorbereid op hun doopsel en plechtige communie.
Regina Pacis - alle zusters en de werkmannen (1959)

De eerste drie jaren van haar verblijf had zuster Maria Bobbaers zich samen met een inlandse zuster beziggehouden met deze jongeren. Daarna nam ze het internaat van de school op zich en ook de naaikring, het Marialegioen en ze begonnen in 1955 ook nog een huishoudschool. zuster Maria werd gevraagd om naar Albertstad te gaan om daar de verantwoordelijkheid voor het pensionaat voor blanke kinderen op zich te nemen. Ze gaf er naailes aan drie studiejaren van de meisjes en materiaalwerk, zoals zagen, aan drie studiejaren van de jongens. Daarbij hield ze toezicht in de slaapzaal, op de speelplaats en in de studiezaal. In 1961 zegde zuster Maria Albertstad vaarwel en ging naar Boudewijnstad. Daar was een noviciaat voor inlandse zusters, een normaalschool voor meisjes, een huishoudschool en een lagere school. Zuster Maria gaf er naailes en 's zondags bezocht ze een dorp in de omtrek.

Op 9 juli 1962 keerde ze terug naar België; Anderhalf jaar later ging het opnieuw richting Congo. Dat zou ze nog ettelijke malen doen maar deze keer was toch wel speciaal. Zuster Maria mocht de paus gaan bezoeken in Rome vooraleer naar haar nieuwe missiepost te gaan. In 1984 ging ze in Rome wonen en vanaf het begin van de jaren 90 in Brugge. Ze had nu rust en mocht tot 2003 blijven genieten van het leven.
Albertstad vertrek
Back to List